Nasza reklama w branżowej prasie farmaceutycznej.

W jesiennym, trzecim numerze kwartalnika „Świat Przemysłu Farmaceutycznego” ukazała się reklama KELLER. Reklamujemy nasze systemy transportu tabletek i komponentów w strefach czystych. Jesteśmy producentem urządzeń, które w zakładach farmaceutycznych służą do transportu granulatów, tabletek i innych komponentów. Szerzej o tych urządzeniach piszemy piszemy TUTAJ.

urządzenia dla farmacji