Seria K-Desk HERKULES - powierzchnie płaskie

  • Konstrukcja bramowa zapewniająca najwyższą sztywność.

  • Układ drukujący napędzany silnikami serwo.

  • Automatyczny przesuw folii z czujnikiem poziomu.

  • Nóż odcinający folię.

wymiary płyty grzewczej

100×200 mm; 220×300 mm; 300×600 mm

zakres temperatur

od temperatury otoczenia do 280 stopni Celsjusza

max wysokość detalu

400 mm

Opcje:

  • Aktywacja powierzchni.

  • Audit trial.

  • System kontroli wizyjnej.

  • Inne wymiary płyty grzewczej.

  • Wyższa temperatura.

  • Zwiększona wysokość detalu.