NAJLEPSZE REZULTATY DZIĘKI TECHNOLOGII G-WASH

Sekcja ZMYWANIE obejmuje wszystkie procesy z użyciem płynnych odczynników do produkcji i przygotowania sit. Dotyczy to następujących procedur:
• odtłuszczanie
• wywoływanie
• mycie
• odwarstwianie
• filtracja
• oczyszczanie wody.

Czytaj więcej...