Strona główna - stara 13

Kosmetyka

 

Kosmetyka 4

 

Kosmetyka 3

 

KELLER – sitodrukarka UV do zadruku detali płaskich dla branży kosmetycznej.

 

KELLER – screen printing, sitodruk. Maszyna do drukowania na WKLĘSŁYCH zakrętkach kosmetycznych.