Transporter do zakrywek w maszynie sitodrukowej.

dav
Transporter dostrczał będzie zakrywki do sekcji drukującej w sitodrukarce.