Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu w branży automotive

Każda organizacja w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności swoich wyrobów. W tym celu w odpowiednich krajach i regionach należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych dotyczących integralności wyrobu, a ponadto należy spełnić uzasadnione oczekiwania ogółu społeczeństwa dotyczące bezpieczeństwa.

Podczas dwudniowego szkolenia nasz pracownik – Wojciech Woźnica zdobył wiedzę niezbędną do uzyskania stanowiska: Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR) (ID 503) potwierdzonego certyfikatem kwalifikacji VDA QMC akceptowanym przez Grupę VW i Grupę BMW.