Porozumienie o współpracy

Miło nam poinformować, że 21.06.2021 roku, między Politechniką Poznańską, Wydziałem Inżynierii Zarządzania a firmą Keller Poligrafia dla przemysłu zostało podpisane POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY.

Porozumienie to zakłada ścisłą współpracę m.in. w zakresie doskonalenia procesów dydaktycznych, organizacji praktyk zawodowych dla studentów, konsultacji wybranych projektów badawczych czy wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami zarządzania a naukowcami i studentami.

Porozumienie zostało podpisane na czas nieokreślony, pozwalając tym samym na długoterminową współpracę i realizację zadań zaakceptowanych przez Radę Biznesu funkcjonującą przy WIZ PP.