1

Podpisanie umowy patronackiej z Technikum Poligraficznym